Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ

1 december 2016

De ambulante zorg van mensen met ernstige psychische aandoeningen heeft een extra impuls nodig. Er is meer investering nodig in goede ambulante zorg, meer herstel, meer participatie, een betere gezondheid en meer sociale inclusie van mensen met een ernstige psychische aandoening. Dit is de conclusie die de auteurs trekken op basis van cijfers en ontwikkelingen tot eind 2016 in de 'Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ'.

In de zorg en ondersteuning komen nieuwe initiatieven op, zoals Intensive Home Treatment (voor mensen in crisis) en zelfregiecentra. Uit de cijfers blijkt in het afgelopen jaar echter geen intensivering van de ambulante zorg.

Ervaringen van mensen met ernstige psychische aandoeningen

Mensen met ernstige psychische problemen zien geen verbetering in hun leefsituatie. Dat komt uit een nieuwe peiling van het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van 2000 mensen. Veel leden van dit panel geven hun leven als geheel een laag cijfer. Ruim vier op de vijf leden voelt zich eenzaam. Participatie, bijvoorbeeld in arbeid blijft (ver) achter bij die van andere burgers (rond 20 procent van de leden heeft betaald werk). De panelleden willen op de meeste gebieden vooral steun van professionals en minder van het eigen netwerk. Zij hebben te maken met een veelheid aan professionals uit de GGZ, algemene gezondheidszorg, gemeente en maatschappelijke instanties. Onveranderd laag is de waardering voor het contact met gemeentelijke voorzieningen, werk- en uitkeringsinstanties.

Download de Monitor en de peiling (184 p.) via de website van het Trimbos-insitituut.

Aan de slag met regionale samenwerking

Gemeenten en zorgverzekeraars zijn sinds 2015 voor een groot deel verantwoordelijk voor de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Veranderingen zijn ingezet om te zorgen dat betrokkenen meer en betere ondersteuning krijgen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel en meer mogelijkheden krijgen tot het leiden van een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven. Regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, financiers, cliĆ«ntenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties is cruciaal voor een goed verloop van de veranderingen (de transities) en voor het realiseren van deze doelstellingen.
Het Trimbos instituut heeft een handvat geschreven om die regionale samenwerking te starten en aan te gaan. Het handvat biedt:

  • een overzicht van onderwerpen en speerpunten van een agenda voor sociale inclusie
  • een overzicht van de stappen voor de organisatie, ontwikkeling en implementatie van de regionale samenwerkingsagenda
  • een referentiekader voor de regionale zorgplanning inclusief een checklist voor het in kaart brengen van de huidige uitgaven en capaciteit van de regionale GGZ-voorzieningen
  • een methodiek voor het aantal mensen met een ernstige psychische aandoening te berekenen

Download het Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda (56 p.) via de website van het Trimbos instituut.

Jaar
2016
Uitgever(s)
Trimbos instituut
Type
Rapport