Monitor gemeentelijke advies- en cliëntenraden

24 september 2014

De decentralisaties dwingen gemeenten om vraagstukken integraal aan te pakken. Betekent dit ook dat cliëntenraden worden samengevoegd?

Movisie heeft dit in 2014 gepeild via een monitor cliëntenparticipatie. Maar liefst 249 leden van raden vulden de enquête in. De uitkomsten vindt u in de download.

Auteur
Verschelling, M.; Sok, K.;
Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Evaluatieonderzoek
Pagina's
31