Monitor gemeentelijke adviesraden Sociaal Domein 2020

Adviesraden spelen een belangrijke rol in het vormgeven van het sociaal domein en lijken aan veranderingen onderhevig. Deze rol vraagt ook iets van de samenstelling van de raden en de facilitering van gemeenten die daarbij past. Om de ontwikkeling van de Adviesraden sociaal domein te volgen en te weten welke informatie- en ondersteuningsbehoefte er is bij de adviesraden, zet de Koepel Adviesraden Sociaal Domein iedere drie jaar een monitor uit onder haar leden. Dit zijn de resultaten uit de periode juni-juli 2020.

Een digitale vragenlijst is onder de ca. 250 adviesraden die lid zijn van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein verspreid om de ontwikkelingen van de adviesraden te volgen en te weten welke informatie- en ondersteuningsbehoefte er is bij de adviesraden. Er zijn 100 bruikbare reacties op de online vragenlijst gekomen.

In het algemeen zien we dat het aantal adviesraden dat het aandachtsgebied verbreed heeft tot het gehele sociaal domein verder gegroeid is t.o.v. de monitor in 2017. Van de adviesraden die aan de monitor hebben meegedaan vindt 88% zichzelf een brede adviesraad voor het sociaal domein. In 2017 was dit nog 62%. Er zijn steeds minder Wmo-raden, cliƫntenraden voor werk en inkomen of raden op andere specifieke aandachtsgebieden.