Monitor sociaal kwetsbare groepen

E-book voor gemeenten voor het opstellen van een integrale aanpak voor kwetsbare groepen

19 april 2015

Dit e-book helpt gemeenten met het opstellen van een integrale aanpak voor kwetsbare groepen.

Een integrale aanpak werkt beter bij kwetsbare burgers met veelal complexe problemen. De decentralisaties in het sociale domein geven gemeenten de kans om een totaalaanbod te ontwikkelen. De monitor brengt in beeld om welke mensen het gaat en welke problemen zij ervaren. De informatie wordt gebruikt voor het opstellen van meerjarenbeleid rond de ondersteuning van kwetsbare burgers.

Het e-book biedt praktische handvatten, zoals:

  • Achtergrondinformatie over (sociale) kwetsbaarheid en de aandachtspunten voor adequate ondersteuning van kwetsbare groepen
  • Een stappenplan voor het opzetten van een monitor sociaal kwetsbare groepen in de eigen gemeente
  • Een matrix met alle relevante indicatoren voor gegevensverzameling bij sociaal kwetsbare groepen
  • Hulpteksten om per indicator uit de monitor een toelichting te schrijven over het belang en de interpretatie van de gegevens op dat terrein
  • Directe links naar ondersteunende documenten op GGD GHOR Kennisnet

Download de 'Monitor sociaal kwetsbare groepen' op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Naar website VNG

Auteur
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, Tranzo, Universiteit Tilburg
Jaar
2015
Uitgever(s)
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, Tranzo, Universiteit Tilburg in samenwerking met Radboud UMC, RIVM en GGD Hart van Brabant
Type
Boek