Motivaties voor vrijwilligerswerk

Wat maakt het verschil?

21 december 2012

In dit rapport wordt voor het eerst een vergelijking gemaakt in motivaties van vrijwilligers tussen sectoren.

Met deze nieuwe kennis kan er worden gedifferentieerd in motivaties tussen verschillende groepen mensen en in verschillende sectoren. Dit onderzoek kan helpen om beleid gericht op het werven en behouden van vrijwilligers te verbeteren door het meer van toepassing te maken op de eigen situatie.

Auteur
Vaart, I. van der
Jaar
2010
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport
Pagina's
70