Motiveren is maatwerk

Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers

21 december 2012

Als ze eenmaal aan de slag zijn, vinden jongeren vrijwilligerswerk erg leuk. Maar hoe krijgt u als vrijwilligersorganisatie jongeren binnen en hoe houdt u de motivatie van jongeren vast, ook op de lange termijn?

Deze brochure geeft u als organisatie inzicht in de motivaties die jongeren drijven tot het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast laten we zien dat het van groot belang is om in de waardering en beloning oog te hebben voor de specifieke wensen van jongeren. Tot slot staan we stil bij wat het uw organisatie oplevert om aan de slag te gaan met beloning in de werving en het behoud van jonge vrijwilligers.