Movisie brengt advies uit voor een inclusieve cao

Movisie onderzocht hoe de Cao Gemeenten en de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties inclusiever gemaakt kunnen worden. De adviezen in dit rapport zullen meegenomen worden door de cao-partijen VNG, WSGO, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF.

Het onderzoek is in opdracht van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) uitgevoerd. De inzichten en adviezen van dit rapport zijn tot stand gekomen door de deelname van 18 klankbordgroepleden die bereid waren zeer waardevolle en soms kwetsbare ervaringen en inzichten te delen tijdens de bijeenkomsten. Deze inzichten hebben ervoor gezorgd om de soms abstractere arbeidsvoorwaarden uit de cao dichter bij de werkbelevingen van werknemers te brengen. Op basis van deze inzichten draagt het rapport aanpassingen aan die als doel hebben tot een inclusievere cao te komen, zowel in de bewoordingen als in de inhoud van de arbeidsvoorwaarden.

Op vrijdag 17 mei 2024, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, is het adviesrapport overhandigd aan het LOGA.

Foto met 6 mensen die een rapport overhandigen

Adviezen op een aantal punten

Het rapport geeft adviezen over inclusieve bewoordingen, de formulering van een inclusieboodschap, inclusieve werktijden, inclusieve feestdagen, herdenkingsdagen en betekenisvolle dagen, inclusieve verlofregelingen (omtrent kinderen (krijgen)), zorg, gendertransitieverlof en persoonlijk verlof. Daarnaast worden adviezen aangedragen op aanvullende thema’s die door Movisie en/of de klankbordgroep zijn aangedragen, waaronder het signaleren en tegengaan van institutionele discriminatie, werkinrichting in relatie tot neurodiversiteit, medewerkersnetwerken, de bekendheid van de cao en rouwverlof. 

Een inclusieve cao als gezamenlijke reis

Dat het LOGA inclusiviteit prioriteert heeft een grote impact op de sector. Diversiteit wordt namelijk benadrukt als uitgangspunt. Het bevordert daarnaast zeggenschap en een inclusieve cao geeft rugdekking aan zowel werknemers als werkgevers. Daarmee is een eerste stap gezet naar een co-creatief proces. De inclusieve cao is geen eindstation, maar een gezamenlijke reis waarin ervaringen en inzichten opgehaald blijven worden, men met elkaar in gesprek gaat, voortdurend leert en er aandacht is voor de dagelijkse uitvoering.

Maatschappelijke impact

Een inclusieve cao heeft positieve impact voor de ruim 190.000 huidige werknemers van gemeenten en sgo. En het zorgt ervoor dat de sector aantrekkelijker wordt voor verschillende potentiële werknemers. Daarmee draagt een inclusieve cao bij aan de mate waarin gemeenten kunnen inspelen op de diversiteit van de Nederlandse maatschappij in het vormgeven en inrichten van het publieke leven van inwoners van Nederland. Daarmee kan LOGA niet alleen een statement maken, maar ook een voorbeeld zijn voor andere sectoren om een verschil te maken. Movisie kijkt terug op een waardevol traject en is benieuwd naar de uitkomsten van de cao-onderhandeling.

Bekijk en download het rapport hieronder

Beeld: Disability:IN

Download de volledige publicatie