Na schooltijd de natuur beleven!

Een stappenplan voor duurzame samenwerking voor een groen naschools aanbod

21 december 2012

Deze handreiking biedt concrete handvatten voor samenwerking om een groen naschools aanbod te ontwikkelen, te versterken én in te bedden in beleid. In zes stappen gaat u op zoek naar de juiste partners, formuleert u een gezamenlijke ambitie en werkt u aan een projectplan.

De zes stappen zijn laagdrempelig, praktisch en bevatten veel aandachtspunten die u als checklist kunt gebruiken. Manieren om de samenwerking en het aanbod te verduurzamen staan hierbij centraal.

De handreiking is bedoeld voor professionals die in hun werk betrokken zijn bij (groene) naschoolse activiteiten voor kinderen. Denk aan medewerkers van gemeenten, buitenschoolse opvang, welzijn, brede school of van een groene organisatie.

Auteur
Meindersma, J.
Jaar
2012
Uitgever(s)
Movisie en Stichting Ecokids Nederland
Type
Handreiking
Pagina's
23