Naar een buurtagenda voor Moerwijk-Oost

Diverse gemeenten werken met een buurtagenda: een praktisch instrument om wensen en behoeften voor de buurt van inwoners, organisaties en beleidsmakers bij elkaar te brengen. Ook in de Haagse buurt Moerwijk-Oost gingen betrokkenen met een buurtagenda aan de slag. Aanpak en resultaat zijn beschreven in een zojuist verschenen publicatie vol verhalen en beelden en inzichten over de buurt.

Een buurtagenda brengt de beleving van een buurt door bewoners en de beelden die gemeenten en andere partijen hebben samen. Ze verbindt een binnen- met een buitenperspectief. Het binnenperspectief is het perspectief vanuit de buurt op wat daar leeft. Het buitenperspectief bekijkt de buurt vanaf een afstand op basis van veelal statistische informatie en survey-gegevens. Omdat beide perspectieven vaak andere accenten leggen, is het belangrijk ze bij elkaar te brengen. Dat is in Moerwijk-Oost gedaan.

Een essentieel onderdeel is het verzamelen van informatie bij bewoners en buurtprofessionals. Hoe kijken ze tegen de buurt aan waar ze wonen en werken? Wat is er precies aan de hand, wat gaat goed, wat niet goed en wat moet er gebeuren om de buurt te verbeteren? In Moerwijk-Oost is gekozen om deze informatie te verzamelen door een drukbezochte ‘verhalenavond’ te organiseren, waar betrokkenen, inwoners en buurtprofessionals hun verhaal vertelden.

Hun verhalen gingen over veiligheid, kwetsbare jongeren en armoede, maar ook over saamhorigheid, zorgen voor elkaar en de potentie van ieder mens. Mensen in de zaal - bewoners, beleidsmakers en professionals uit zorg en welzijn - konden reageren en met hun eigen ervaringen verdieping geven aan de thema's. In een zojuist verschenen rapport zijn de verhalen en inzichten, maar ook veel feiten en cijfers over de buurt bij elkaar gebracht.

Indringend

De publicatie Naar een buurtagenda voor Moerwijk-Oost laat mooie en minder mooie kanten van de wijk indringend zien. Zo vertelt Latifa, moeder van vier jonge kinderen onder de zestien, hoe zij de wijk heeft zien veranderen en de wijk veel minder veilig is geworden. ‘Terwijl ik vroeger als kind met een gerust hart naar buiten kon, houd ik nu mijn hart vast wanneer mijn kinderen naar buiten gaan.’

Maar Moerwijk-Oost is ook een wijk die veel bewoners in hun hart hebben gesloten. Ondanks de armoede staan mensen vaak voor elkaar klaar, vertelt Tamara, oorspronkelijk afkomstig uit Bagdad. ‘Deze kleurrijke wijk heeft mij gevormd, ik ben er trots op. Er zijn veel bewoners in de wijk die in stilte lijden. Toch kan ik zeggen dat ik onder deze bizarre omstandigheden bij mijn buren kan aankloppen voor een kopje suiker. Ondanks hun eigen moeilijke situatie delen zij het kleine beetje dat zij hebben.’ Behalve met deze en andere verhalen schetst de publicatie met cijfers, tabellen en figuren een compleet beeld van de buurt.

Winst

Met hulp van de buurtagenda is in Moerwijk-Oost een basis gelegd om concreet met verbeteringen in de buurt aan de slag te gaan, zeggen betrokkenen. Belangrijke winst is onder ander dat de banden tussen het stadhuis, de bewoners en de professionals van werkorganisaties zijn versterkt. Zo is er een overleggroep samengesteld, bestaande uit twee bewoners, twee professionals van wijkorganisaties en twee ambtenaren. 

Bekijk een video-impressie van de verhalenavond in Moerwijk-Oost.

Het opstellen van een buurtagenda in Moerwijk-Oost is onderdeel van een breder project dat Movisie en Platform31 de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd. Na de handreiking Hoe maak ik een buurtagenda? te hebben gemaakt, gingen Movisie en Platform31 op zes plekken in Nederland met betrokkenen aan de slag. Behalve in Moerwijk-Oost deden ze dat o.a. in Barendrecht (Vrijenburg), Hardenberg (Baalder), Berkelland (Gelselaar) en Haarlem (Slachthuisbuurt).