Naar het hart van empowerment Deel 2

Over de vraag wat werkt

Empowerment is nodig om antwoord te kunnen geven op de ondersteuningsvragen van de toekomst. Het is verleidelijk om binnen de huidige transities in zorg en welzijn het concept empowerment te definiëren als regie, kracht of zelfredzaamheid. Maar het gaat om meer.

Empowerment gaat over toenemende kracht én toenemende macht. Meer grip krijgen op persoonlijke kwetsbaarheden én meer invloed kunnen uitoefenen op collectieve levensomstandigheden.

Wat werkt?

Maar wat werkt nu eigenlijk empowerend? Welke acties, activiteiten en methoden kunnen empowermentprocessen van mensen met beperkingen verder brengen, ondersteunen of faciliteren? Dat zijn de centrale vragen in deze publicatie. Niet eerder werd hier zo intensief onderzoek naar gedaan. Via een search in de wetenschappelijke literatuur zijn vele uiteenlopende mogelijkheden verkend.

Eerder verscheen Naar het hart van empowerment Deel 1.   

Op 14 juni 2016 vond de conferentie 'Meer kracht en meer macht. Waarom empowerment juist nu nodig is' plaats. Bekijk een impressie van de conferentie.  

Download het boek hieronder of bestel via dit formulier