Naar een sociaal krachtig Westervoort

21 december 2012

Dit onderzoek is een verkennende analyse van de sociale kwaliteit van de lokale samenleving van de gemeente Westervoort. Dergelijke analyses zijn belangrijk in het licht van de taken die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan gemeenten toekent.

Samen met het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken heeft Movisie dit onderzoeks- en adviesrapport geschreven voor de gemeente Westervoort om inzichtelijk te maken waar kansen liggen om de leefbaarheid en sociale samenhang de komende jaren te versterken.

Auteur
Alblas, M.
Jaar
2010
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport
Pagina's
114