Netwerk Zelfhulp Nederland Magazine

Eerste Magazine van het Netwerk Zelfhulp Nederland

23 april 2013

In dit eerste magazine wordt uitgebreid stilgestaan bij het nut en het belang van zelfhulp voor cliënten en betrokkenen. Zelfhulp past goed in het gedachtegoed om mensen in hun eigen kracht te zetten en de focus op mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Er is geen landelijk beleid op zelfhulp. Met de oprichting van het Netwerk Zelfhulp Nederland willen de initiatiefnemers daar verandering in brengen. Naast de landelijke organisatie zijn vijf regionale steunpunten opgericht.

Eerste magazine van Netwerk Zelfhulp Nederland

Jaar
2012
Uitgever(s)
Netwerk Zelfhulp Nederland
Type
Magazine
Pagina's
32