Netwerken in de buurt

Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel

Buurtcirkel is een zorgconcept waarin een groep kwetsbare mensen met ondersteuningsvragen elkaar op basis van hun talenten en krachten ondersteunt. Professionals kunnen dan geleidelijk terugtreden, zo is de gedachte. Er wordt een horizontaal buurtnetwerk opgebouwd, mantelzorg wordt belangrijker en burgers worden aangemoedigd om zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Een Buurtcirkel wordt door een professional samen met een vrijwilliger begeleid.

Buurtcirkel is geïntroduceerd door Pameijer uit Rotterdam. Het onderzoeks- en adviesbureau Risbo heeft de Buurtcirkels onderzocht en ging na in hoeverre deze het netwerk van deelnemers verbreden en hun zelfredzaamheid vergroten. Daarnaast volgden de onderzoekers de opbouw en de realisatie van de Buurtcirkels om erachter te komen wat succesfactoren en belemmeringen zijn. Eén van de conclusies is dat deelname aan een Buurtcirkel een belangrijke uitbreiding van het netwerk van de deelnemers is. Dit verbetert hun emotioneel welbevinden. Verder blijkt er vooral een vorm van ‘samenredzaamheid’ te ontstaan: mensen helpen elkaar.

Het onderzoek is deel 28 in de reeks van het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies.

Download dit boek hieronder.