Niet meer zomaar te stoppen: over duurzaamheid van burgerinitiatieven

Deze verkenning gaat na welke aspecten en condities voor burgerinitiatieven belangrijk zijn als het gaat om duurzaamheid, vanuit het perspectief van bewoners.

Initiatieven van burgers als aanvulling op andere vormen van informele en formele zorg zijn in Nederland niet nieuw. Wel is het zo dat de verwachtingen toenemen en dat de verantwoordelijkheden van initiatieven in zorg en welzijn toenemen. Dit roept vragen op waar nog weinig onderzoek naar gedaan is. Hoe staat het eigenlijk met de duurzaamheid van deze initiatieven? Hoe lang blijven bewoners actief en wat gebeurt er als initiatiefnemers afhaken? Wat voor gevolgen heeft dit voor de mensen die van hun hulp of zorg gebruik maken? Lukt het burgerinitiatieven tot goede samenwerking te komen met gemeenten en maatschappelijke organisaties? Wat zegt dit over de verwachtingen die er zijn van burgerinitiatieven op het gebied van sociale samenhang en de relatie tussen burger en bestuur?

Dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS is een samenwerking van Movisie met de Universiteit voor Humanistiek. Het maakt deel uit van een groter onderzoek dat wordt voorbereid door de Universiteit voor Humanistiek en Movisie in samenwerking met burgerinitiatieven en andere betrokken partijen.

Lees ook een interview met de onderzoekers