Niet voor spek en bonen

Gemeenten & werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Tegenwoordig willen we dat mensen met een arbeidshandicap zo veel mogelijk meedoen en ‘niet voor spek en bonen’. Dat betekent ook: een vorm van werk, liefst bij gewone bedrijven. Maar zeker 60.000 tot 70.000 Nederlanders zijn daar niet zomaar toe in staat.

Met de invoering van de Participatiewet en de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de participatie van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dat is een lastige maar ook kansrijke opgave: het onoverzichtelijke en verkokerde veld van beschermd werk en arbeidsmatige dagbesteding kan tot een goed functionerend geheel worden gesmeed.
 
In Niet voor spek en bonen gaan we op zoek naar hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Hoe kunnen gemeenten er in overleg met werkgevers, zorginstellingen, SW-bedrijven en andere betrokken partijen voor zorgen dat deze mensen écht mee kunnen doen als het gaat om werk?