(Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs

De route van onderwijs naar werk: acht good practices in de Participatiewet

13 november 2015

Een rapportage met good practices van gemeenten die betrekking hebben op de aanpak van NUGgers en met name op die van schoolverlaters van het VSO en PrO.

Het vraagstuk van de niet uitkeringsgerechtigden vormt een specifiek aandachtspunt omdat veel gemeenten terughoudend zijn bij het inzetten van middelen uit het Participatiebudget voor deze doelgroep. Dat levert een tweetal dilemma's op. Het ethische dilemma betreft het afschrijven van een kwetsbare groep jongeren vanaf de dag dat ze de school verlaten. Het zakelijke dilemma is dat niet investeren er vrijwel zeker toe leidt dat deze jongeren een carrière van 50 jaar in een uitkeringssituatie gaan maken.

Klik hier om dit rapport te downloaden (pdf)