Nieuw perspectief

Cliëntenparticipatie in beweging

9 februari 2016

Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie bestaat vijf jaar en viert dit met een gratis magazine.

Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie bestaat vijf jaar en viert dit met een gratis magazine. Het magazine geeft een inkijkje in cliënten- en burgerparticipatie met de nieuwste inzichten en praktijkervaringen van experts op dit gebied. Na het lezen van dit magazine heeft u voldoende bagage om stappen te zetten om cliënten te laten participeren. Een cadeautje van het kennisprogramma aan gemeenteambtenaren, cliëntenraden en belangenbehartigingsgroepen.