Nieuwe handreiking: 10 vragen over non-binaire personen

Een brede verkenning van de positie van non-binaire personen

Non-binaire personen zijn de laatste jaren steeds zichtbaarder in de Nederlandse samenleving. Maar wat betekent het als iemand non-binair is? En waarom is meer aandacht voor non-binaire personen belangrijk? In de nieuwe handreiking '10 vragen over non-binaire personen' geven Movisie en Transgender Netwerk antwoord op deze en andere vragen.

Download de handreiking

Wat is non-binair?  

Wanneer je op één of andere manier niet past binnen de normatieve binaire man/vrouw tweedeling zoals we die kennen binnen onze samenleving, noemen we dat non-binair. Non-binair zijn is dus een genderidentiteit waar je je mee kan identificeren. Iedere persoon beleeft en benoemt dit op diens eigen manier. Een deel van deze mensen noemt zichzelf ‘non-binair’. Andere termen die mensen gebruiken om hun genderidentiteit aan te duiden zijn bijvoorbeeld agender (letterlijk: geen gender) en genderfluïde (iemands genderidentiteit fluctueert).  

Hoeveel mensen in Nederland non-binair zijn weten we niet precies, omdat de bevindingen uit onderzoeken uiteenlopen. Wel is het aannemelijk dat het over minstens 3% van de bevolking gaat.  

Een binair ingerichte samenleving  

Onze samenleving is grotendeels binair ingericht. Dit betekent dat die is ingericht op twee gendercategorieën: man en vrouw. Die tweedeling komt overal terug. Denk aan toiletten, sportteams, kleding en aanspreekvormen. Omdat non-binaire personen hier doorgaans buiten vallen, zijn zij niet alleen minder zichtbaar, maar worden zij hierdoor vaak ook buitengesloten van volledige deelname aan de samenleving. Dit is zichtbaar in verschillende domeinen, die in de handreiking aan bod komen, waaronder de zorg, de werkvloer en wetgeving.

Anne Levah Russchen

'Genderinclusiviteit betekent dat er ruimte is voor ieders genderidentiteit en genderexpressie. Met deze handreiking kunnen gemeentemedewerkers en sociaal professionals en zorg- en hulpverleningsprofessionals ervoor zorgen dat ze die ruimte ook bieden aan non-binaire mensen.'

-  Anne Levah Russchen van Transgender Netwerk

Lees het interview

Genderinclusief beleid  

Als gemeente of sociaal professional kan je verschillende dingen doen om genderinclusiever te gaan werken. Zo kan je non-binaire personen betrekken bij je beleid en uitvoering, genderinclusief communiceren en onnodige sekseregistratie vermijden. Dit komt de positie van non-binaire personen ten goede. Door je in te zetten voor meer ruimte voor genderdiversiteit ervaren echter niet alleen non-binaire personen meer ruimte om zichzelf te zijn, maar krijgt iedereen meer ruimte om zichzelf te zijn ongeacht hun genderidentiteit of – expressie.  

10 vragen 

In de handreiking ’10 vragen over non-binaire personen’ beantwoorden Movisie en Transgender Netwerk Nederland de vragen: 

  1. Wat is non-binair? 
  2. Hoeveel non-binaire personen zijn er in Nederland? 
  3. Waarom is meer zichtbaarheid van non-binaire personen belangrijk? 
  4. Hoe draagt meer ruimte voor genderdiversiteit bij aan een inclusieve samenleving? 
  5. Hoe kun je genderinclusieve taal gebruiken? 
  6. Welke juridische kwesties zijn belangrijk voor non-binaire personen? 
  7. Hoe staat het met de veiligheid van non-binaire personen? 
  8. Hoe ervaren non-binaire personen de steun door zorgprofessionals? 
  9. Hoe kan je als gemeente rekening houden met non-binaire personen? 
  10. Hoe kan je als sociaal professional rekening houden met non-binaire personen? 

transgender netwerk tnn png

Credits beeld Anne Russchen: Jet van Gaal