Nieuwe Inventarisatie Regenboogbeleid Regenboogprovincies

Alle Nederlandse provincies hebben zichzelf inmiddels uitgeroepen tot Regenboogprovincie, in navolging van de tientallen Regenbooggemeenten. De provincies geven steeds concreter invulling aan lhbti+ beleid. Dat blijkt uit een nieuwe Inventarisatie Regenboogbeleid Regenboogprovincies.

In 2019 bracht Movisie voor het eerst in kaart wat provincies doen om de emancipatie en acceptatie van lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen te versterken. Onlangs verscheen een vervolgpublicatie.

Daaruit blijkt dat het provinciaal Regenboogbeleid de laatste jaren niet heeft stilgestaan. Hoewel provincies nog altijd zoekende zijn hoe ze invulling kunnen geven aan het zijn van een Regenboogprovincie, hebben ze deze rol de laatste jaren meer geconcretiseerd is. Er zijn meer concrete acties aan verbonden dan het geval was in 2019. Ook besteden enkele provincies meer tijd en middelen aan het Regenboogbeleid, en staat het vaak hoger op de agenda.

Bekijk de publicatie

Ondersteuning Movisie

Movisie ondersteunde al lange tijd de Regenbooggemeenten bij het versterken van hun lhbti+ beleid, sinds 2021 heeft het ook een officiƫle taak bij de ondersteuning van Regenboogprovincies. Beide ondersteuningstrajecten lopen tot eind 2022.

In 2019 hadden maar liefst elf van de 12 provincies zich uitgeroepen tot Regenboogprovincie. Om in kaart te brengen wat provincies al doen op het gebied van LHBTI, wat zij wel en niet als hun rol zien, en wat zij wellicht zouden willen doen, deed Movisie ook in dit jaar een inventarisatie bij (beleids)medewerkers van alle twaalf provincies.

Bekijk de inventarisatie (2019)