Nieuwe Movisies: Polarisatie

De nieuwste editie van ons relatieblad!

Het thema van de nieuwste editie van Movisies is ‘Polarisatie’. Het is verkiezingstijd in Nederland en dat is altijd een periode waarin verschillen worden uitvergroot. De coronacrisis doet er nog eens een schepje bovenop. De burgemeesters van vijftien steden in Nederland waarschuwden al in de zomer van 2020 voor een tweedeling in de maatschappij, doordat de kansenongelijkheid verder toeneemt. Uitzichtloosheid en frustratie, met name in kwetsbare wijken waar de werkloosheid en de armoede toenemen, leiden tot spanningen in gezinnen en tot boosheid op de overheid.

Over het thema schrijft Janny Bakker-Klein in het redactioneel: 'Veel mensen maken zich zorgen over de toenemende polarisatie in Nederland. In dit nummer ontleden we het begrip polarisatie vanuit verschillende invalshoeken. "Is er eigenlijk wel sprake van toenemende polarisatie?", vraagt hoogleraar Paul Dekker zich af (p.4). De lontjes van mensen zijn wel korter, maar dat is iets anders dan polarisatie, stelt hij. Door het steeds over polarisatie te hebben wordt het misschien juist een selffulfilling prophecy. Joline Verloove (p.20) roept de vraag op of polarisatie altijd ongewenst is. Soms kan polarisatie productief zijn en leiden tot emancipatie van minderheidsgroepen. Polarisatie wordt pas ongewenst, als bestaande verschillen verscherpt worden, waardoor deze tot hardnekkige tegenstellingen uitgroeien en groepen mensen niet meer constructief met elkaar kunnen communiceren.

Polarisatie heeft brandstof nodig om op te vlammen. Maar we kunnen het vuurtje ook uitdoven, door niet de verschillen uit te vergroten, maar door oprechte interesse te tonen voor wat mensen ten diepste drijft. De campagne ‘#SamenSterker’ is daarop gericht. Het duo Fatima Akalai en Lody van de Kamp bijt in deze Movisies de spits af. Ik hoop dat veel nieuwe duo’s als Fatima en Lody zich de komende tijd zullen melden.'

In dit nummer onder andere:

Bekijk hier alle online artikelen uit Movisies

En nog veel meer! Na het lezen van deze Movisies ben je weer op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Blader door de online versie

Meer Movisies lezen?

Hier vind je alle oudere edities van Movisies.