Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers

Eenzaamheid herkennen, bespreken en aanpakken

17 januari 2013

Als hulpverlener of naaste van iemand die zich eenzaam voelt, kun je eenzaamheid van anderen zomaar over het hoofd zien. Want eenzaamheid is niet altijd gemakkelijk te herkennen en bij mantelzorgers is dat niet anders. Door goed te kijken naar de sociale context waarbinnen de zorg wordt verleend, kun je als hulpverlener of naaste de oorzaken van eenzaamheid in beeld krijgen én aanknopingspunten vinden voor het verminderen van eenzaamheid.

In de handreiking ‘Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers’ bieden we handvatten om enerzijds oog te krijgen voor situaties waar eenzaamheid zich voor kan doen en anderzijds om oplossingen of verlichting te kunnen bieden.