Omkeer 2.0

Friese proeftuin voor wonen, welzijn en zorg

21 december 2012

Dit boek geeft inzicht in de ervaringen die werden opgedaan tijdens Omkeer 2.0, onderdeel van het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg van het ministerie van VWS.

Een transitieproject is meer dan het werk anders inrichten. Het beoogt een structurele maatschappelijke verandering op langere termijn.

Auteur
Zwierenberg, E.; Herder, O.; Peeters Weem, A. (et al.)
Jaar
2008
Uitgever(s)
Movisie
Type
Publicatie
Pagina's
108

Download de volledige publicatie