Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Waalwijk

'Informeel waar mogelijk, formeel waar nodig'

In opdracht van de gemeente Waalwijk heeft ContourdeTwern het zogenoemde ‘Waalwijks model’ voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) ontworpen. Uniek aan deze aanpak is de inzet van informele én formele onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO’s). Bovendien is de ondersteuning geheel buiten de gemeente gepositioneerd. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van OCO gewaarborgd. Het Waalwijks model is een overdraagbaar en reproduceerbaar product voor andere gemeenten in Nederland: het is een hanteerbaar, praktisch ingericht en volkomen onafhankelijk proces.

In Waalwijk is OCO wijkgericht georganiseerd en ondergebracht in de Wij(k)dienstencentra van CountourdeTwern. Onafhankelijke cliëntondersteuning is één van de diensten die kan worden ingezet.

Preventieve aanpak

In Waalwijk is onafhankelijke cliëntondersteuning ondergebracht in het welzijnswerk, dat is een absolute pre. Sociaal werkers zijn een spil in het veld. Ze staan dicht bij de inwoners en dicht bij de professionals. Sociaal werkers zijn bekend bij veel mensen in de wijk, hebben een vertrouwensband opgebouwd en krijgen daardoor sneller de vraag die anders misschien niet gesteld zou worden. Daarnaast is het werken volgens de presentie-benadering in de wijk bij uitstek de manier om signalen te herkennen en het gesprek met inwoners aan te gaan.

Download de volledige publicatie

De aanpak in de gemeente waalwijk (OCO)_1.pdf 470.45 KB