Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jeugd

Het ondersteunen van mensen met een specifieke, vaak complexe, ondersteuningsvraag vraagt om gespecialiseerde cliëntondersteuning. Eén van de doelgroepen die extra aandacht behoeven bij het ontwikkelen van (gespecialiseerde) cliëntondersteuning is de groep jongeren of gezinnen met problemen en de overgang van 18- naar 18+.

In april 2024 is deze handreiking geüpdate.

Movisie is in 2020 gestart met het volgen van de ontwikkeling van deze vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning onder de noemer ‘OCO Jeugd’. Samen met tien gemeenten ging Movisie aan de slag met de vraag:

Op welke manier kan onafhankelijke cliëntondersteuning ingezet worden voor jongeren (en hun gezin) die te maken hebben met complexe problematiek en/of de overgang van 18- naar 18+.

In deze handreiking staan inzichten en ervaringen gebundeld uit koplopergemeenten en andere inspirerende praktijken om anderen handvatten te bieden om aan de slag gaan met dit vraagstuk. De handreiking biedt zicht op de verschillende manieren hoe onafhankelijke cliëntondersteuning in de praktijk vormgegeven kan worden voor deze doelgroep. Daarnaast voorziet deze publicatie in een aantal handige tools en inspirerende initiatieven waarmee jijzelf aan de slag kunt gaan.

In het Koploperproject Cliëntondersteuning zijn het afgelopen jaar verschillende themabijeenkomsten georganiseerd. Hierin stonden zeven thema’s rondom onafhankelijke cliëntondersteuning centraal: Jeugd, LVB, Dak- en thuislozen, Wmo naar Wlz, Werk & inkomen, communicatie en ouderen. Uit deze bijeenkomsten zijn verschillende themapublicaties voortgekomen, boordevol handvatten en handige tips. 

Bekijk de andere themapublicaties

In het Koploperproject gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en kwaliteit van cliëntondersteuning. Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS.

Download de volledige publicatie