Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) verdienen extra aandacht als het gaat om de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen een gemeente. Het is van belang om inwoners met een LVB op tijd te signaleren zodat hen de juiste ondersteuning kan worden aangeboden, wat hun zelfredzaamheid kan helpen vergroten en zodat zij niet blijven rondlopen met groeiende problematiek. Bij het signaleren en op weg helpen naar de juiste ondersteuning kan onafhankelijke cliëntondersteuning een belangrijke rol vervullen.

In deze handreiking lees je meer achtergrondinformatie over mensen met een LVB, hoe je hen kunt signaleren en delen we praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten. Vaak blijkt de communicatie vanuit gemeenten voor inwoners met een LVB vaak nog te complex, daarom gaan we in op passende communicatie voor mensen met een LVB. Daarnaast bespreken we hoe onafhankelijke cliëntondersteuning bij kan dragen aan het voorkomen van complexere problematiek bij mensen met een LVB.

In het Koploperproject Cliëntondersteuning zijn het afgelopen jaar verschillende themabijeenkomsten georganiseerd. Hierin stonden zeven thema’s rondom onafhankelijke cliëntondersteuning centraal: Jeugd, LVB, Dak- en thuislozen, Wmo naar Wlz, Werk & inkomen, communicatie en ouderen. Uit deze bijeenkomsten zijn verschillende themapublicaties voortgekomen, boordevol handvatten en handige tips. 

Bekijk de andere themapublicaties

In het Koploperproject gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en kwaliteit van cliëntondersteuning. Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS.

Download de volledige publicatie