Onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouderen

Hoe gaat het met u?

Het aantal ouderen in Nederland neemt sterk toe. Met een groot gedeelte van de ouderen gaat het goed, maar het valt niet te ontkennen dat veel ouderen last hebben van geestelijke en lichamelijke achteruitgang. Bijna 40% van de 75-plussers is kwetsbaar. Er zijn signalen dat ouderen niet om hulp vragen, bijvoorbeeld vanwege gevoelens van schaamte, culturele achtergrond, angst, trots of vanuit het idee dat ze een ander niet tot last willen zijn. Als onafhankelijke cliëntondersteuner kun je er voor deze ouderen zijn, een luisterend oor bieden en passende ondersteuning bieden.

Er van uitgaande dat veel ouderen deze ondersteuning zelf niet opzoeken, terwijl daar mogelijk wel behoefte aan is, richt deze themakaart zich op twee in elkaar overlopende stappen:

1. Hoe bereik je ouderen?
2. Hoe ga je het gesprek aan met ouderen en breng je de ondersteuningsbehoefte in kaart?

Je vindt in de verschillende hoofdstukken tips en handvatten om ouderen te bereiken en met hen het gesprek aan te gaan. Te beginnen met tips om in contact te komen: van algemene informatiefolders tot meer outreachende persoonsgerichte vormen, en eindigend met tips en hulpmiddelen om met ouderen in gesprek te gaan en de eventuele ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen.

In het Koploperproject cliëntondersteuning zijn het afgelopen jaar verschillende themabijeenkomsten georganiseerd. Hierin stonden zeven thema’s rondom onafhankelijke cliëntondersteuning centraal: Jeugd, LVB, Dak- en thuislozen, Wmo naar Wlz, Werk & inkomen, communicatie en ouderen. Uit deze bijeenkomsten zijn verschillende themapublicaties voortgekomen, boordevol handvatten en handige tips. 

Bekijk de andere themapublicaties

In het Koploperproject gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en kwaliteit van cliëntondersteuning. Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS.

Download de volledige publicatie