Onderbelichte aspecten van eenzaamheid

Vijf experts aan het woord

Eenzaamheid wordt als een belangrijk sociaal vraagstuk gezien. Toch was deze aandacht voor het vraagstuk er niet altijd. Het eerste advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) over eenzaamheid kwam uit in 1997. Na dit advies is de aandacht voor eenzaamheid als sociaal probleem in Nederland gegroeid, ook bij Movisie. In dit essay geven vijf experts antwoord op de vraag: Waar zouden we meer aandacht aan moeten besteden bij het aanpakken van eenzaamheid?

De deskundigen onderstrepen nog eens dat we precies moeten zijn over de problematiek waar we iets aan willen doen. Eenzaamheid kent vele gezichten en kan niet in zijn algemeenheid ‘bestreden’ worden. Bovenal komt uit de interviews een helder beeld naar voren van onderwerpen waar we nog veel winst kunnen behalen.

Downloaden

De experts

  1. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij was in een adviserende rol betrokken bij het eenzaamheidsprogramma Voor Mekaar van de gemeente Rotterdam en vervult die rol ook in de Wetenschappelijke Adviescommissie die het VWS-actieprogramma Eén tegen eenzaamheid begeleidt.
  2. René Diekstra. Hij was als laatste als hoogleraar psychologie verbonden aan de Roosevelt Academy in Middelburg en als lector jeugd en opvoeding aan de Haagse Hogeschool. Diekstra was en is niet alleen wetenschappelijk actief, maar ook praktisch als psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog en psychotherapeut. Eén van de rode draden in zijn werk is het ontwikkelen en aanreiken van levensvaardigheden (‘Skills for life’) aan jonge mensen.
  3. Gerine Lodder, assistant professor bij de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Tilburg. Zij promoveerde op een proefschrift over eenzaamheid bij jongeren, doet nu innovatief vervolgonderzoek, maar werkt ook samen met Stichting Join us, een Noord-Brabantse organisatie die zich inspant voor de sociale zelfredzaamheid van jongeren.
  4. Sjef van der Klein, werkzaam bij ContourdeTwern in Tilburg en als docent verbonden aan de Fontys Hogeschool. Hij is ook Associate member van Movisie. In 2018 was hij Sociaal Werker van het Jaar. Hij is de praktijkman van het gezelschap.
  5. Dirk de Wachter, professor aan de KU Leuven, maar ook praktiserend psychotherapeut en een gezaghebbend opinieleider over maatschappelijke vraagstukken op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg in België en Nederland. Lees ook het pleidooi voor een programma Samen Leven.