Ondersteuning van LHBTI-inwoners binnen het sociaal domein

Handreiking LHBTI-emancipatie

In de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de toegang tot zorg en ondersteuning voor ál hun inwoners. Meerdere gemeenten werken in het sociaal domein daarom al met een inclusieve visie en aanpak. Maar soms vraagt goede ondersteuning ook om maatwerk.

Deze handreiking is bedoeld voor ambtenaren in het sociaal domein, die inclusieve ondersteuning willen bieden met daarin aandacht voor seksuele en genderdiversiteit.

Foto: Jasper Rens van Es