Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking

Twee jaar na de invoering van de Wmo

21 december 2012

Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een lichamelijke beperking met gemeentelijke ondersteuning sinds de invoering van de Wmo.

In hoeverre hebben er na de invoering van de Wmo veranderingen in hun gebruik van ondersteuning en in hun maatschappelijke participatie plaatsgevonden?

Auteur
Marangos, A.; Cardol, M.; Dijkgraaf, M.; Klerk, M. de
Jaar
2010
Uitgever(s)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Type
Rapport
Pagina's
48