Onderzoek TNO en Movisie: Kikid lesprogramma Benzies & Batchies

6 november 2013

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en terug te dringen, ontwikkelde stichting Kikid ‘Benzies & Batchies’, een interactief lesprogramma voor en door jongeren in het middelbaar onderwijs over seksualiteit en de muziek- en beeldcultuur. TNO en Movisie deden onderzoek naar deze veelbelovende aanpak.

Wat blijkt? Het lesprogramma heeft een positieve invloed op opvattingen van jongeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De houding, normen en het vertrouwen in eigen kunnen van leerlingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag is verbeterd.

Het lesprogramma

Benzies & Batchies staat voor pooierbakken en schaars geklede meisjes. Het is een lesprogramma dat op middelbare scholen wordt uitgevoerd voor leerlingen van 12 t/m 16 jaar. Leerlingen kijken eerst naar een theatervoorstelling en gaan vervolgens aan de hand van stellingen de discussie met elkaar aan, onder leiding van peer educators. Vervolgens volgen leerlingen driemaal een weerbaarheidstraining ‘Ik hou van mij’, verzorgd door ervaren trainers.