Onderzoeksrapport Seksualiteit en seksuele opvoeding

Eerdere studies naar ouder-kind communicatie over seksualiteit richten zich vooral op adolescenten en communicatie over seksualiteit in relatie tot seksueel gedrag, en minder op jongere kinderen en de ervaringen en behoeften van ouders. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de rol van ouders en hoe de rol van ouders versterkt kan worden om positief bij te dragen aan de seksuele ontwikkeling van hun kinderen, zowel adolescenten als jongere kinderen.

In het onderzoeksproject Seksualiteit en seksuele opvoeding staan de volgende twee vragen centraal:

  1. Wat zijn de ervaringen, zorgen en uitdagingen van ouders met betrekking tot de seksuele opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen (0-18 jaar) en hoe zien zij hun eigen rol en bijdrage aan de positieve seksuele ontwikkeling van hun kind(eren)?
  2. Wat zijn de behoeften van ouders met betrekking tot de seksuele opvoeding en ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) en welke hulpbronnen en/of ondersteuning denken ze nodig te hebben om bij te dragen aan een positieve seksuele ontwikkeling?

Dit rapport is tot stand gekomen uit subsidie van FWOS (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit) en het ministerie van VWS. Dit project en rapport is een samenwerkingsproject met de Universiteit van Utrecht (UU).

Noot: De resultaten tonen aan dat vooral hoogopgeleide ouders hebben deelgenomen aan het onderzoek. Tegelijkertijd zien we dat opleidingsniveau van invloed kan zijn op de kwetsbaarheid van gezinnen. Om een representatief beeld van de Nederlandse bevolking weer te geven, is nieuw onderzoek nodig.