Ontmoetingen in de wijk

Hoe realiseer je ontmoetingen vanuit de wensen en behoeften van inwoners? De gemeente Dalfsen, Saam Welzijn en Movisie hebben het project ‘Elkaar leren kennen, ontmoetingen in de wijk’ opgezet, voor meer verbinding tussen de bewoners uit de vijf kernen van Dalfsen. Op 4 juli 2022 werd de publicatie Ontmoetingen in de wijk overhandigd aan wethouder Jan Uitslag van gemeente Dalfsen. Deze publicatie beschrijft het succesverhaal van een bijzonder eetcafé.

Ervaringsdeskundige Peter ten Have runt een succesvol eetcafé in Dalfsen, en is de drijvende kracht achter de methode om initiatieven van inwoners zelf tot bloei te laten komen. In samenwerking met Movisie is er een focusgroep gevormd bestaande uit actieve deelnemers. Daarin is besproken wat het eetcafé de bezoekers en de vrijwilligers oplevert. Ervaringsdeskundige Sander Griek van Movisie heeft gesprekken gevoerd met Peter zelf en twee cliënten van de RIBW. De betekenis van het eetcafé en het contact van Peter met inwoners in de vijf kernen staat centraal in deze publicatie.

Lees ook het interview met Peter.

Download de volledige publicatie