Ontspoorde mantelzorg

Een verkenning naar de aanpak bij ouderen

29 augustus 2016

De afgelopen jaren versterkte het ministerie van VWS met het actieplan Ouderen in veilige handen (2011-2015) de aanpak van ouderenmishandeling. In het kader van dit actieplan verkende Movisie de aanpak van ontspoorde mantelzorg bij ouderen.

Doel van deze verkenning is het maken van een probleemschets, het verkennen van de aanpak van ontspoorde mantelzorg en het analyseren van een aantal werkzame elementen: wat betreft de gebruikte instrumenten en wat betreft de lokale en regionale samenwerking tussen Veilig Thuis en organisaties voor mantelzorgondersteuning.