Onzichtbaar Geweld: lhbti+ en huiselijk geweld

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+-personen en transgender personen hebben in vergelijking met heteropersonen vaker te maken met huiselijk geweld. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en Transgender Netwerk Nederland (TNN). Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat transgender personen (maar ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, intersekse- en bi+-personen) onvoldoende in beeld zijn bij professionals die werken binnen het veld van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is een ernstige belemmering voor tijdige en passende hulp.

Movisie heeft daarom een handreiking geschreven voor professionals, werkzaam binnen het veld van huiselijk geweld en kindermishandeling, met (specifieke) kennis over LHBTI+ en huiselijk geweld. Daarnaast komt aan bod wat er in de reguliere hulpverlening van belang is om LHBTI+-personen beter in beeld te krijgen. Aan de hand van theorie en praktijkervaringen krijgen professionals zicht op de betekenis van inclusieve hulpverlening. Met de praktische tips kunnen organisaties en professionals vervolgens direct aan de slag.

Intersekse personen

We weten uit de praktijk dat ook intersekse personen regelmatig te maken hebben met huiselijk geweld. Maar de verschillende onderzoeken geven nog onvoldoende informatie om een volledig beeld te krijgen van huiselijk geweld bij intersekse personen. We pleiten daarom voor meer onderzoek.

Heb je hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem).