Oog voor mensen met een LVB

Vooronderzoek Programma Sociaal Domein: succesfactoren en knelpunten in het gemeentelijke uitvoeringsbeleid

Experts zijn het er over eens. Het lukt vooral mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafden steeds minder goed om zonder ondersteuning te functioneren in een samenleving die steeds ingewikkelder wordt. Hierdoor doen zij in toenemende mate een beroep op (gemeentelijke) voorzieningen. Tegelijkertijd is er onzekerheid over de effectiviteit van de ondersteuning van deze groep burgers.

Movisie heeft in opdracht van het Programma Sociaal Domein een eerste inventarisatie gehouden onder gemeenten naar hun ervaringen bij de uitvoeringspraktijk van het sociaal domein rond mensen met een licht verstandelijk beperking.