Opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers

Een inventarisatie bij gemeenten

7 mei 2015

De inventarisatie van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bij negen Nederlandse gemeenten geeft inzicht over deze problematiek op lokaal niveau. Hoe organiseren deze gemeenten de opvang en welke knelpunten ervaren ze? 

Het asielbeleid is geen lokaal beleid maar verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Maar zodra iemand uitgeprocedeerd raakt, kampen gemeenten hiermee. De meeste gemeenten bieden al jaren opvang en doen dit in allerlei verschillende vormen. Movisie voerde in februari en maart 2015 een inventarisatie uit aan de hand van telefonische interviews met negen gemeenten die een vorm van opvang bieden. Hierbij is een selectie gemaakt van twee kleine gemeenten, vier middelgrote gemeenten en drie van de G4-gemeenten.