Opvattingen en ideeën over homoseksualiteit

Achtergrondinformatie bij de toolkit bespreekbaarheid van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen

21 december 2012

In deze publicatie staat een overzicht van de (wetenschappelijke) kennis die er is over (in)tolerantie tegenover homoseksualiteit.

Vervolgens wordt er een beschrijving gegeven van de manier waarop vanuit verschillende niet-westerse culturen en vanuit drie grote religies naar homoseksualiteit wordt gekeken. De informatie is op een rij gezet voor gemeente-ambtenaren, maar is ook nuttig voor andere beleids- en uitvoerende professionals.

Auteur
Pierik, C.; Hoof, J. van
Jaar
2010
Uitgever(s)
Movisie
Type
Publicatie
Pagina's
19