Organisatievormen en positionering van (wijk)teams

Overwegingen en ervaringen van gemeenten in beeld

22 maart 2017

Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Behalve cijfers over de feitelijke stand van zaken, hebben gemeenten ook behoefte aan de verhalen achter de cijfers.

In deze publicatie vindt u ervaringskaarten met positieve punten en aandachtspunten, en inspirerende gedachtenkaarten. Deze zijn gebaseerd op ervaringen met verschillende organisatievormen en positioneringen van de (wijk)teams uit de literatuur, en op ervaringen die zijn opgedaan uit gesprekken met medewerkers uit zeventien gemeenten. Met als doel u als beleidsmedewerker, projectleider, kwartiermaker, wethouder of raadslid te helpen bij de doorontwikkeling van het integraal werken in uw gemeente.