Ouderen in sociaal isolement

Ervaren baat van hulp

30 juni 2015

Sociaal isolement is een belangrijk thema tegen de achtergrond van het overheidsbeleid dat gericht is op zelfredzaamheid en participatie.

Mensen die in een sociaal isolement leven, beschikken niet over een netwerk van familie, vrienden of bekenden die zo nodig mantelzorg of andere vormen van steun kunnen bieden. Dit onderzoek gaat over de effectiviteit van persoonlijke begeleidingstrajecten voor sociaal geïsoleerde ouderen die te maken hebben met hardnekkige en complexe problematiek.

ISBN:978-90-8869-116-4
 
Download het boek hieronder of bestel in de webwinkel