Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

De literatuur op een rij

In deze notitie wordt ingegaan op het fenomeen ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. De notitie vormt een inventarisatie, beschrijving en ordening van definities, eerder onderzoek naar ouderenmishandeling in intramurale instellingen, risicofactoren en beschermende factoren.

De notitie is bedoeld als onderlegger voor het project ‘Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen’ dat Bureau Beke en Movisie samen uitvoeren. Naast het literatuuronderzoek, voeren we een landelijke survey uit onder alle intramurale zorginstellingen in Nederland om een beeld te krijgen van de wijze waarop zorginstellingen omgaan met dit thema. Tot slot gaan we in het derde project vier intramurale zorginstellingen voor ouderen werven en begeleiden bij:

  1. het onderzoeken van de beschermende en risicofactoren in de eigen instelling
  2. het leren signaleren en adequaat bespreken van vermoedens van ouderenmishandeling
  3. adequaat leren wegen en handelen bij ‘bewezen’ vermoedens van ouderenmishandeling. Dit doen we onder andere aan de hand van de Leidraad Veilige Zorgrelatie.