Out on the streets: onderzoek naar de hulp aan Amsterdamse lhbti-jongeren die thuisloos zijn

In 'Out on the Streets' staan de ervaringen en verhalen van Amsterdamse lhbti-jongeren die thuisloos zijn centraal.

In opdracht van de gemeente Amsterdam en het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren zochten we antwoorden op de volgende vragen: Hebben dak- en thuisloze jongeren en (jong)volwassenen in Amsterdam specifieke ervaringen, problemen en behoeften die gerelateerd zijn aan hun lhbti-zijn en zo ja, welke zijn dit? Is specifieke ondersteuning voor deze doelgroep wenselijk en zo ja, hoe moet deze ondersteuning eruit zien?

In deze publicatie vind je naast een beschrijving van de aanpak en de resultaten van het onderzoek, ook de verhalen van de jongeren en van professionals. Aan het eind doen de auteurs aanbevelingen voor beleid en praktijk. Naast het rapport is er ook een checklist met benodigdheden voor de hulp aan LHBTI-jongeren die thuisloos zijn.

Lees ook het artikel 'Ervaringsdeskundigen helpen onderzoek en zichzelf verder'.

Lees artikel