Outreachend werkt!

15 mei 2013

Waarom willen sociaal werkers tot achter de voordeur?

Outreachend werken is in korte tijd één van de belangrijkste bakens van Welzijn Nieuwe Stijl geworden. Nog niet zo lang geleden werd er met argwaan naar gekeken; ongevraagd bemoeien was controversieel en not done. Tegenwoordig gaat iedereen eropaf. Overheid, welzijn en zorg hebben de eropaf-benadering omarmd en komen graag bij burgers achter de voordeur. Maar met welke intenties gebeurt dit? Voor welke problemen is het een oplossing en wat hebben we te bieden? Zorgvuldig werken en een doordacht aanbod legitimeren de bemoeienis en maken outreachend werken daadwerkelijk effectief. Wie niets brengt en alleen signaleert of controleert, vergroot het wantrouwen en kan beter uit de leefwereld wegblijven.

Download het boek onder aan deze pagina.

Download de volledige publicatie