Over de grens - Seksueel opvoeden met het Vlaggensysteem

Ouders en opvoeders worden vroeg of laat geconfronteerd met kind(eren) die op verkenning en ontdekking gaan naar hun eigen lichaam en seksualiteit. Ouders kunnen hun kinderen daarbij leren welk seksueel gedrag oké is en welk minder of helemaal niet.

De nieuwe gids ‘Vlaggensysteem voor ouders’ biedt houvast voor goede gesprekken over seksualiteit. Deze gids is een voor Nederland herziene versie van de Gids voor Ouders. Over de grens? van Sensoa.

De nieuwste versie is geüpload in feburari 2022.