Overzicht programma’s en materialen relationele & seksuele vorming en weerbaarheid

Voor leerkrachten speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

21 december 2012

Kinderen, jongeren én volwassenen met een beperking lopen een groter risico dat de sociale, emotionele en de seksuele ontwikkeling niet optimaal verlopen.

Door de beperking zijn zij ook kwetsbaarder om grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik mee te maken of grensoverschrijdend gedrag te ontwikkelen. In dit overzicht worden programma's, (les)pakketten en materialen rond relationele en seksuele vorming beschreven.

Auteur
Lammers, M.; Kok, E.
Jaar
2009
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Publicatie
Pagina's
71