Overzicht programma’s en materialen sociaal emotionele ontwikkeling

Voor leerkrachten speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

21 december 2012

Sociale vaardigheden en het kunnen omgaan met emoties zijn competenties die noodzakelijk zijn om op een prettige en constructieve manier te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Aandacht voor de sociale emotionele (en seksuele ontwikkeling) en sociale vaardigheden is voor alle kinderen belangrijk, maar voor kinderen en jongeren met een beperking geldt dit nog meer. Voor hen verloopt de sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling immers minder vanzelfsprekend. In dit overzicht worden diverse lesprogramma's, trainingsprogramma's en materialen beschreven rond de sociale en emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden.

Auteur
Lammers, M.; Kok, E.
Jaar
2009
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Rapport
Pagina's
71