Het pad naar werk... Niet geplaveid, wel schoongeveegd!

Onderzoek naar de praktijk van re-integratie in het kader van de Wet werk en bijstand (thand Participatiewet)

28 mei 2015

Verslag van het onderzoek van de gemeentelijke ombudsman op eigen initiatief naar de Rotterdamse praktijk van re-integratie in het kader van de Wet werk en bijstand (thans Participatiewet).

De uitvoering van het Rotterdamse re-integratiebeleid wordt door veel deelnemers als intimiderend, zinloos en onredelijk ervaren. De gemeente kan violgens de ombudsman de mensen met een uitkering veel meer bieden op het gebied van maatwerk, continuïteit en informatieverstrekking.

Bron