Participatie ontward

Vormen van participatie uitgelicht

21 december 2012

Participatie is hot: de term wordt veelvuldig gebruikt door politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van burgers. Door de komst van de Wmo is aandacht voor participatie een noodzaak voor gemeenten geworden. Iedereen telt mee en iedereen moet meedoen: daarover lijken vriend en vijand het eens. In arbeid, in de ondersteuning van kwetsbare groepen, in vrijwilligerswerk in brede zin, in het meedenken over beleid.

Maar wat bedoelen we nu eigenlijk als het over participatie gaat? Achter het begrip gaan verschillende werelden en idealen schuil. Het begrip participatie wordt zo vaak en divers gehanteerd dat het tot spraakverwarring leidt. Is het streven naar participatie voor en door iedereen wel realistisch of schiet het zijn doel voorbij? En wat vindt de burger er eigenlijk zelf van?

Participatie ontward zet de verschillende invullingen van het begrip participatie op een rij, legt verbindingen en toont hoe gemeenten integrale participatiebevordering kunnen stimuleren. Vertrekpunt is het Participatiewiel dat door Movisie is ontwikkeld. Participatie ontward is geschreven door diverse specialisten op het gebied van participatie en biedt 13 goede voorbeelden uit de praktijk.