De participatietrilogie

Vragen uit de praktijk, antwoorden van (ervarings)deskundigen

3 november 2014

De verhouding tussen overheid en burger is sterk in beweging. Op allerlei terreinen moeten burgers meer het heft in eigen hand nemen.

De participatietrilogie biedt een overzicht van onderzoek op het gebied van de volgende maatschappelijke vragen:

  • Hoe zorg je ervoor dat mensen om hulp durven vragen in de buurt?
  • Waar ligt de grens van de verantwoordelijkheid van vrijwilligers?
  • Hoe verbind je zwakke met sterke krachten in een wijk?

De participatietrilogie is een opbrengst van het project Kennismakelaar Ruimte voor Initiatief van Het ministerie van BZK, Platform31 en Movisie. Dit project legt concrete verbindingen tussen de vragen die deze veranderingen oproepen in de praktijk en beschikbare inzichten en antwoorden uit onderzoek. Wat weten we bijvoorbeeld over de voorwaarden om verbindingen te leggen in buurt en wijk? Wanneer durven mensen elkaar om hulp en ondersteuning te vragen en voor wie zijn we bereid om ons in te zetten? Wat zijn de grenzen aan de hulp en ondersteuning die buren en vrijwilligers kunnen bieden? Lees de antwoorden in de participatietrilogie.

 
Auteur
onder redactie van Winsemius, A. met bijdragen van Elferink, J., Brink, C. en Kruijswijk W.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport