Participatiewiel - Integraal werken

Wil je in je gemeente werken aan integrale participatiebevordering? Dan is het Participatiewiel van Movisie een handig hulpmiddel!

Het Participatiewiel biedt inzicht in de verbinding tussen het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen zelf en laat de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders. Door vanuit het perspectief van het individu te kijken, krijg je in beeld waar samenwerking nodig en gewenst is. In het model zijn alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding, meegenomen.

Download de volledige publicatie