Participeren naar vermogen: Kennis en advies voor uw gemeente

25 juni 2018

Gemeenten hebben een toenemende verantwoordelijkheid bij het vergroten van de participatie van hun inwoners. Hoe geeft u vorm aan een beleid dat betaalbaar is en impact heeft? Waarbij gekeken wordt naar een integrale aanpak? Dat echt aansluit op de behoefte van het individu?

De adviseurs en onderzoekers van landelijk kennisinstituut Movisie kunnen u daarbij helpen. De brochure behandelt vier onderwerpen:

1. Meer impact met verbinding Participatiewet en Wmo

2. Uw gemeente wil aan de slag met vernieuwende vormen van dagactiviteiten

3. Samen innoveren in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk met de Transitiearena

4. Integraal werken bevorderen met het Participatiewiel.

Download de volledige publicatie